Algemeen
De Stichting Culturele Raad Norg verleent u hierbij toegang tot haar website: cultureleraadnorg.nl en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door de Culturele Raad Norg en/of derden zijn aangeleverd. De Culturele Raad Norg is gerechtigd op elk moment de inhoud van cultureleraadnorg.nl te wijzigen of onderdelen te verwijderen en hoeft u daarvoor niet in te informeren.

Beperkte aansprakelijkheid
De Culturele Raad Norg kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van garantie of juistheid van het materiaal op cultureleraadnorg.nl. De materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van de Culturele Raad Norg. De Culturele Raad Norg is niet verantwoordelijk voor de inhoud van advertenties welke door derden op de cultureleraadnorg.nl zijn geplaatst nog de verwijzingen welke deze advertenties maken. De gegevens die door cultureleraadnorg.nl verwerkt worden beoefent de Culturele Raad Norg geen voorafgaande controle of redactionele toezicht uit. Klachten met betrekking over de inhoud van cultureleraadnorg.nl zullen serieus onderzocht worden en wanneer nodig op worden ingegrepen.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij de Culturele Raad Norg en haar licentiegevers en gebruikers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de Culturele Raad Norg, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van de Website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.