Bij cultureleraadnorg.nl is de privacy van onze bezoekers erg belangrijk. Deze Privacy Policy omschrijft hoe wij met gegevens van bezoekers omgaan.

Log Bestanden
Cultureleraadnorg.nl maakt gebruik van log bestanden. Hierin worden gegevens gelogd van de gebruikers waaronder het internet protocol adres, browser type, internet service provider, datum en tijd stempels, verwijzende en sluitende pagina’s, aantal klikken trendy analyses, gebruikers activiteiten (track) demografische informatie, geografische informatie.

Cookies en Web Beacons
Cultureleraadnorg.nl maakt gebruik van cookies om gegevens van de gebruiker in op te slaan. Deze gegevens zijn o.a. de instellingen van de bezoeker, gebruiker specifieke informatie om toegang tot pagina’s te bepalen, aangepaste content gebaseerd op de gebruikers zijn of haar browser of systeem.

Reclame
Advertentie servers of advertentie netwerken van derde partijen gebruiken technologie welke toegepast wordt op advertenties op cultureleraadnorg.nl. Deze derde partijen ontvangen automatisch het IP adres van de bezoeker. Tevens kunnen zij technologieën toepassen zoals cookies, JavaScript of Web Beacons om de effectiviteit van hun advertenties te verbeteren en/of deze te personaliseren aan de gebruiker. Cultureleraadnorg.nl heeft geen toegang nog controle over deze cookies welke geplaatst zijn door derde leveranciers. Voor meer informatie over de werkwijze van de advertentie leverancier Dient u het Privacy Beleid van betreffende advertentie leverancier te lezen. De Privacy Policy van Cultureleraadnorg.nl is niet van toepassing op de diensten welke door derden geleverd worden. Als de gebruiker cookies wenst te weigeren kan deze dit instellen in de browser welke de gebruikt wordt. Zie hiervoor de handleiding van de betreffende browser.

Social Networking
Cultureleraadnorg.nl maakt gebruik van de diensten van sociale netwerken. De privacy policy van cultureleraadnorg.nl is niet van toepassing op de diensten welke aangesloten zijn op deze website van derden. Geplaatste reacties op berichten worden zowel op servers van cultureleraadnorg.nl als de servers van het sociale netwerk geplaatst. Zie voor meer informatie de Privacy Policy van de aangesloten sociale website.

Aanpassingen
Stichting Culturele Raad Norg behoudt zicht het recht de Privacy Policy voor cultureleraadnorg.nl op elk moment te wijzigen zonder de gebruiker hiervan op de hoogste te hoeven stellen.